Dünden Bugüne Festival Afişleri

Neden Karagöz Neden Şarlo

Çünkü;

İkisi de 'toprakta karıca, suda balık, havada kuştur', Nazım'dan.

İkisi de hakikattir, hayal perdesinden,

İkisi de küçük 'büyük' adamlardır ervah-ı ezelden.

İkisi de koparmıştır ipini, feleğin ellerinden.

İkisi de gönül işçisidir, ekmeğini 'taştan' çıkaran.

İkisi de bitmeyen bir Cumartesidir, güneşli günlerden.

İkisi de has tembellerdir, aylaklık mektebinden.

İkisi de özgür ruhludur, gelecek filan takmayan.

İkisi de çomaktır düzenin tekerine, eyvallahları yoktur otoriteye.

İkisi de gerçekçidir, imkânsızı isteyen

İkisi de hayalgücüdür, gerçeğin çölünden.

İkisi de kaybedecek şeyi olmayan, patlak bir ayakkabı, eski bir ceketten.

İkisi de umuttur, sol memenin altındaki cevahirden.

İkisi de karaşındır, 'gözü kara' iki sürmeli.

İkisi de uzanamadığı ciğere demez 'mundar'. Çıkar alır o yerden.

İkisi de çalar göle maya, 'tutar mı ola' demeden.

İkisi de şarabi eşkiyadır, Robin Hood, Dadaloğlu, Bedrettin meşrebinden.

İkisi de Karagöz’dür. Şarlo iken; Şarlo’dur Karagöz iken